Δεκανέας της περιόδου 1909-1915

Δεκανέας της περιόδου 1909-1915 με τη χακί στολή εκστρατείας (σχέδιο Γιάννη Μυλωνά).