Εύζωνοι στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα

Εύζωνοι στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Διακρίνονται και Εύζωνες με τη χαρακτηριστική κρητική φορεσιά.