Εύζωνοι στη Σμύρνη (1919)

Παρέλαση Ευζώνων το 1919 στους δρόμους της απελευθερωμένης Σμύρνης της Μικράς Ασίας.