Αλλαγή φρουράς στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Αλλαγή φρουράς στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.