Εύζωνοι με θερινό ντουλαμά

Εύζωνοι με θερινό ντουλαμά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.