Εύζωνοι με χειμερινό ντουλαμά

Εύζωνες με χειμερινό ντουλαμά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (Σύνταγμα).