Μεσολάβηση για διεθνή δικτύωση

Share

Ένα από τα μελλοντικά πλάνα της ΦΕΡΜΕΛΗΣ είναι και η μεσολάβηση, μέσω διαφόρων ενεργειών, στη δικτύωση των Ευζώνων με άλλες αντίστοιχες φρουρές του εξωτερικού.