Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Εταιρεία μας, ΦΕΡΜΕΛΗ Α.Μ.Κ.Ε. δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας του e-shop μας www.phermeli.gr  από την Εταιρεία. Οι παρακάτω όροι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία αφορούν τους πελάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τους χρήστες της ιστοσελίδας μας (www.phermeli.gr ) από την Εταιρεία (οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος με τους όρους χρήσης που διέπουν συνολικά το e-shop).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σάς δίνει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Καθότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία στο μέλλον, σας παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες όταν αλληλεπιδρούμε μαζί σας, για παράδειγμα, σε ανακοινώσεις που παρέχονται σε προωθητικό υλικό μας, ή κατά τη στιγμή που πραγματοποιείτε μια παραγγελία στην ιστοσελίδα μας.

1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

1.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΦΕΡΜΕΛΗ Α.Μ.Κ.Ε. η οποία εδρεύει στην οδό Λυκαβηττού 17, 10672  Αθήνα, τηλέφωνο: +306932916869, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: lisapent@otenet.gr ΑΦΜ 996886803.., Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών (εφεξής η «Εταιρεία»). Μπορείτε να απευθύνεστε στα ανωτέρω στοιχεία για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά και για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας.

1.2. Υπεύθυνη για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η κ. Λίζα  Πενθερουδάκη.

1.3. Στοιχεία επικοινωνίας:

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:

  • (a) Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στα τηλέφωνα +302106764668,και 306932916869  Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 15:00
  • (b) Email στο lisapent@otenet.gr

2. Ποια δεδομένα μου υφίστανται επεξεργασία, για ποιο σκοπό και ποια η νομική βάση της επεξεργασίας;

2.1. Εγγραφή – Δημιουργία Λογαριασμού, Διαχείριση Λογαριασμού σας στο e-shop www.pentheroudakis.com (εφεξής το «e-shop»)

Επεξεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτόν τα προσωπικά σας δεδομένα που μας δηλώνετε για την εγγραφή σας και τη δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού στο e-shop: (α) υποχρεωτικά όνομα, επίθετο, διεύθυνση αποστολής, διεύθυνση e-mail και (β) προαιρετικά ημερομηνία γέννησης και τηλέφωνο.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι καταρχάς η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού στο e-shop, καθώς και το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας, όπου απαιτείται.

2.2. Εκτέλεση της παραγγελίας σας από το e-shop

Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας δηλώνετε οι ίδιοι κατά την υποβολή της παραγγελίας σας: (α) υποχρεωτικά όνομα, επίθετο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, και (β) προαιρετικά ημερομηνία γέννησης.

Εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου επεξεργαζόμαστε επιπλέον: επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας και η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων.

2.3. Λειτουργία του e-shop

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προς τον σκοπό της λειτουργίας του e-shop. Τα εν λόγω στοιχεία αποτελούν έναν συνδυασμό πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε, καθώς και πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την ασφαλή και άρτια λειτουργία του e-shop μας και το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων μας.

2.4. Εξυπηρέτηση του πελάτη πριν ή μετά την πώληση

Η επεξεργασία για τον συγκεκριμένο σκοπό περιλαμβάνει τόσο δεδομένα που μας δίνετε οι ίδιοι, όσο και στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα σε σχέση με εσάς.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση και η συγκατάθεσή σας για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία προς τον σκοπό εξυπηρέτησης, όταν ζητάτε ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας ή να διαχειριστεί ένα θέμα σας.

2.5. Εμπορική επικοινωνία

2.5.1. Γενική Εμπορική Επικοινωνία

Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι η προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

2.5.2. Επικοινωνία σε πελάτες του e-shop

Η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας σας που μας έχετε δηλώσει στο πλαίσιο της πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή άλλης συναλλαγής μαζί μας, για να πραγματοποιεί εμπορική επικοινωνία, ώστε να σας ενημερώνει για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών.

Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας για την επεξεργασία των δεδομένων των πελατών της για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

2.6. Στατιστική ανάλυση για τη βελτίωση των υπηρεσιών του e-shop

Επεξεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτόν όλα τα δεδομένα που θα έχουμε συλλέξει στο πλαίσιο των προηγούμενων σκοπών επεξεργασίας, ως συγκεντρωτικά και μόνον στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση των υποκειμένων. Η νομική βάση της συγκεκριμένης επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

2.7. Όπου για την πραγματοποίηση της εμπορικής επικοινωνίας απαιτείται συγκατάθεση, μπορείτε να επιλέξετε το μέσο επικοινωνίας για να λάβετε εμπορική επικοινωνία από εμάς. Σε περίπτωση που μας δώσετε συγκατάθεση για επικοινωνία χωρίς επιλογή μέσου, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας.

3. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

3.1. Τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας, καθώς και τα δεδομένα συλλέγονται από εμάς για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να αλληλεπιδράτε με εμάς και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. Τα δεδομένα παραμένουν στη βάση του e-shop έως ότου αιτηθείτε τη διαγραφή τους (πχ σε περίπτωση αίτησης διαγραφής του λογαριασμού σας με επικοινωνία στο τηλέφωνο και το e-mail της Εταιρείας – βλ. σημείο 1.1 ανωτέρω), εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, ενώ κάποια δεδομένα (π.χ. τυχόν δεδομένα παραγγελιών) διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.

3.2. Τα δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας καθώς και των προσωπικών σας επιλογών για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας μαζί σας τα διατηρούμε για τρία (3) χρόνια από την λήψη της συγκατάθεσής σας (οπότε και η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για να ζητήσει να λάβει εκ νέου την συγκατάθεσή σας) ή μέχρι την άρση της συγκατάθεσής σας για καθέναν από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, οπότε η Εταιρεία διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιεί εφεξής με εξαίρεση όσα δεδομένα οφείλει να διατηρεί βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης ή/και σε εκπλήρωση υποχρέωσης της εκ του νόμου (π.χ. φορολογικά στοιχεία) σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πώς μπορώ να τα ασκήσω;

4.1. Η Εταιρεία σέβεται απόλυτα τα δικαιώματα σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας:

  • Δικαίωμα Ενημέρωσης (άρθρα 13 και 14 Γενικού Κανονισμού)
  • Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15 Γενικού Κανονισμού)
  • Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16 Γενικού Κανονισμού)
  • Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17 Γενικού Κανονισμού)
  • Δικαίωμα Φορητότητας (άρθρο 20 Γενικού Κανονισμού)
  • Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21 Γενικού Κανονισμού)
  • Δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (άρθρο 22 Γενικού Κανονισμού)
  • Άρση συγκατάθεσης (opt-out): Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.

4.3. Εποπτική αρχή:

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

4.4. Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα, οπότε στοχεύουμε να απαντήσουμε εντός τριών μηνών. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Επίσης η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

5. Αποδέκτες των δεδομένων και σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους – Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

5.1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του e-shop και της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας είναι απολύτως απαραίτητα για την εγγραφή σας στο e-shop και τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης αγοραπωλησίας και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, τη λειτουργική και μηχανογραφική οργάνωση της ιστοσελίδας μας, τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων.

5.2. Ειδικότερα, προκειμένου να λειτουργήσει το site και να ολοκληρωθούν οι παραγγελίες σας συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες όπως π.χ. κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, τραπεζικές εταιρείες, μεταφορικές εταιρείες (courier) στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεων μας.

Κάποιες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ως εκ τούτου, έχουμε συνάψει συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες αναφερόμενοι στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση.

5.3. Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

5.4. Μέσω της ιστοσελίδας ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη της Εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία μας ουδεμία ανάμειξη έχει σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας που πραγματοποιείται από τους παρόχους τρίτων ιστοσελίδων στις οποίες εισέρχεστε. Ως εκ τούτου, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους παρόχους, θα πρέπει να συμβουλεύεστε την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου στην εκάστοτε ιστοσελίδα την οποία επισκέπτεστε.

6. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων μου;

6.1. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελούν υπό τον έλεγχο τους αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή τους και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

6.2. Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τους κωδικούς που έχετε δηλώσει για την πρόσβαση στο λογαριασμό σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε την χρήση/πρόσβαση του λογαριασμού σας από τρίτα άτομα. Διευκρινίζεται ότι ο λογαριασμός σας στην Ιστοσελίδα είναι προσωπικός και αμεταβίβαστος.

7. Cookies

7.1. Χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας για να είναι λειτουργική ή πιο αποδοτική στη λειτουργία της, για τη βελτίωση της πλοήγησής σας, για να σας παρέχουμε τις πλήρεις δυνατότητες της ιστοσελίδας και για να διασφαλίσουμε την ορθή εμφάνιση του περιεχομένου.

7.2. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ψηφιακή πλατφόρμα, τα οποία, στη συνέχεια, χρησιμοποιούνται ως μέσο αναγνώρισης του υπολογιστή σας. Τα cookies που τοποθετούνται από τον κάτοχο της ψηφιακής πλατφόρμας ονομάζονται «first party cookies». Τα cookies που τοποθετούνται από άλλους ονομάζονται «third party cookies». Τα cookies τρίτου μέρους επιτρέπουν την παροχή δυνατοτήτων ή λειτουργιών τρίτου μέρους (όπως αναλυτικά στοιχεία, διαφημίσεις και βίντεο) στην ψηφιακή πλατφόρμα ή μέσω αυτής. Τα μέρη που τοποθετούν τα third party cookies μπορούν να αναγνωρίσουν τη συσκευή σας τόσο όταν επισκέπτεται την ψηφιακή μας πλατφόρμα όσο και όταν επισκέπτεται ορισμένες άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.
Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα είναι τα απολύτως απαραίτητα Cookies και τα Cookies στατιστικών

8. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική, για παράδειγμα για να συμμορφωθούμε με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν ισχύοντες νόμοι, οδηγίες, ή τεχνικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση στην Πολιτική Απορρήτου μας με δημοσίευση της στην ιστοσελίδα www.phemeli.gr