Διευθετήσεις παράδοσης

1. Η παράδοση των Προϊόντων που ο Πελάτης αγοράζει μέσω του e-shop θα πραγματοποιείται με παράδοση στον Πελάτη μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier)

2. Για την παράδοση των Προϊόντων στην Ελλάδα, η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία A-Post Courier, η οποία παρέχει μεγάλο δίκτυο διανομής σε όλη την Ελλάδα.

3. Το κόστος για την παράδοση των Προϊόντων εντός Ελλάδος το αναλαμβάνει ο πελάτης. Τα προϊόντα εντός Ελλάδος αποστέλλονται εντός πέντε (2) έως δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Σε ό, τι αφορά τις παραγγελίες από το εξωτερικό, οι χώρες στις οποίες γίνεται αποστολή είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά, Αυστραλία.  Για τις παραγγελίες από το εξωτερικό, η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία courier DHL (www.dhl.gr) Σε αυτήν την περίπτωση τα Προϊόντα αποστέλλονται εντός πέντε (5) έως δέκα τεσσάρων (14) ημερών. Το κόστος για την παράδοση των Προϊόντων εκτός Ελλάδος συμβαδίζει με τον τρέχοντα κατάλογο των ανωτέρω Εταιρειών μεταφοράς .

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί τον ακριβή χρόνο παράδοσης.

4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το Προϊόν εντός ενός (1) μηνός από την ενημέρωσή του, στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας, ότι η παραγγελία του είναι διαθέσιμη από την Εταιρεία, το Προϊόν θα επιστρέφεται στα κεντρικά της Εταιρείας και η Εταιρεία θα εκδίδει πιστωτικό κουπόνι στον Πελάτη, ίσο με το ποσό που κατέβαλε για την αγορά του Προϊόντος. Το πιστωτικό κουπόνι θα έχει διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες από την έκδοσή του. Ο χρόνος παράδοσης ή/και διαθεσιμότητας προς παραλαβή των Προϊόντων από  την Εταιρεία δύναται να μεταβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων και γενικότερα γεγονότων που εκφεύγουν από την επιρροή και τον έλεγχο της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα επικοινωνεί με τον Πελάτη στο email ή τον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην Εταιρεία προκειμένου να παρέχει σε αυτόν σχετική ενημέρωση.

5. Οι παραδόσεις των αποστολών γίνονται εργάσιμες ημέρες (εξαιρούνται ημέρες επίσημων τοπικών αργιών) μεταξύ 09:00πμ – 17:00μμ.

6. Στην περίπτωση παράδοσης σε χώρο υπόδειξης του Πελάτη, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών προσέλθει κατά τις ορισθείσες προθεσμίες στην διεύθυνση παράδοσης που έχει ορίσει ο Πελάτης, αλλά δεν καταστεί δυνατόν να παραδώσει το προϊόν λόγω απουσίας του Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος της εταιρείας ταχυμεταφορών θα αφήνει στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης σχετικό ειδοποιητήριο και, στη συνέχεια, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνεί με την εταιρεία ταχυμεταφορών προκειμένου να μεταβεί αυτός στο σημείο (κατάστημα/αποθήκη της εταιρείας ταχυμεταφορών) που θα βρίσκεται το μη παραληφθέν προϊόν, ώστε να το παραλάβει, άλλως το προϊόν θα επιστρέφεται στην Εταιρεία, οπότε και η Εταιρεία θα ειδοποιεί τον Πελάτη μέσω email για την ακύρωση της σύμβασης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης, λόγω υπαιτιότητας του Πελάτη. Εάν ο Πελάτης εξακολουθεί να επιθυμεί την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να υποβάλλει σχετική παραγγελία εκ νέου.

7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την πολιτική παράδοσης των προϊόντων της οποτεδήποτε, με σχετική ανάρτηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα πριν από την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης και μόνον για μελλοντικές συμβάσεις.

8. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των Προϊόντων στον αγοραστή, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών (οπότε και δύναται να υπάρχει διαφοροποίηση στο χρόνο παράδοσης), η οποία γίνεται με βάση το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων του κούριερ. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν επιβαρύνσεις που επιβάλλει μονομερώς το κούριερ (ο Πελάτης δύναται να επιβαρυνθεί με τυχόν κόστος φύλαξης από την εταιρεία ταχυμεταφορών για την μη παραλαβή του προϊόντος κατά τις αναφερόμενες ανωτέρω ημερομηνίες παράδοσης).

9. Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι ή μετά από μια ορισμένη προθεσμία, ο Πελάτης οφείλει να δηλώσει τούτο κατά την παραγγελία του σε σχόλιο. Η Εταιρεία δεν δεσμεύεται ωστόσο να πραγματοποιήσει την παράδοση εντός της ως άνω προθεσμίας και θα ενημερώσει σχετικά τον Πελάτη με email κατά την αποστολή της Επιβεβαίωσης Ολοκλήρωσης Παραγγελίας ή τηλεφωνικώς.