Ο οπλισμός, ο εξοπλισμός και η αμφίεση των αγωνιστών του 1821

Share

Ο κος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλόπουλος, μέλος του Σκοπευτικού Ομίλου Παραδοσιακών Όπλων Πατρών και της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τη ΦΕΡΜΕΛΗ παρουσιάζει σε μικρούς μαθητές τον οπλισμό, τον εξοπλισμό και τον ρουχισμό των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης.